บริษัท จี พลัส เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
www.gplus.co.th

ใบอนุญาตโฆษณาอาหาร (ฆอ.)
www.ฆอ.com

ใบอนุญาตโฆษณาขายยา (ฆท.)
www.ฆท.com

ใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ (ฆพ.)
www.ฆพ.com