ผลงานเรา! ฝีมือเรา!

Myda Cream

Myda Cream

อาการคันจากเชื้อรา ไมด้าครีม

  • ยาฆ่าเชื้อราผสมคอร์ติโคสเตียรอยด์ รักษาโรคผิวหนังจากเชื้อราที่มีการอักเสบ หรืออาการคันร่วมด้วย

  • Clotrimazole 1% w/w

  • Betamethasone (as valerate) 0.1% w/w
Extreme Sports Jet Skiing