ผลงานเรา! ฝีมือเรา!

Klean&Kare

Klean&Kare Normal Saline Solution

  • น้ำเกลือฉลากเขียว มีความเข้มข้นเท่ากับน้ำในร่างกาย

  • ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง ปลอดภัยต่อร่างกาย ชำระล้างฝุ่นละอองในดวงตา 

  • ใช้ชำระล้างทำความสะอาดแผล ผลิตด้วยเกลือนิวซีแลนด์ ใช้ล้างจมูก กลั้วปากและคอ