ผลงานเรา! ฝีมือเรา!

ยาหม่องตราถ้วยทอง

ทาถู ทาถู ยาหม่องตราถ้วยทอง

“มิตรคู่เรือน เพื่อนคู่ตัว”

บรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อย หน้ามืด วิงเวียน

ยาแผนปัจจุบัน

(Conventional Medicine)

ยาสามัญประจำบ้าน

(Household Remedy)