ประสบการณ์ที่ดีที่สุด เฉพาะที่ ฆท.com

ประสบการณ์ที่ดีที่สุด เฉพาะที่ ฆท.com

ง่าย! ไว! ได้ชัวร์!

ง่าย! ไว! ได้ชัวร์!

สินค้าประเภทใด? ที่ต้องขออนุญาตโฆษณา

หากคุณเป็นผู้จัดจำหน่าย เจ้าของแบรนด์ โรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า เอเจนซี่ ผู้โฆษณา ผลิตภัณฑ์ยา ที่มีเลข อย. เช่น ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ฯลฯ การโฆษณาสรรพคุณ คุณประโยชน์ จำเป็นต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

Extreme Sports Biking
Snowboarding
สื่อประเภทใด? ที่ต้องขออนุญาตโฆษณา

หากคุณต้องการเผยแพร่โฆษณาผ่านทางสื่อใด อาทิ ออนไลน์, โซเชียล, อินเตอร์เน็ต, เว็บไซต์ , สิ่งพิมพ์ , Billboard , VDO Wall , YouTube , Event , สปอต, Spot TVC , รายการทีวีแนะนำสินค้า , วิทยุ , รถแห่ ฯลฯ จำเป็นต้องขอใบอนุญาตโฆษณา

ไม่เคยขอ ฆท. มาก่อน… ไม่ต้องกังวล!

ไม่ต้องเสียเวลายื่นเอง ให้มืออาชีพอย่างเรายื่นให้

ศึกษาอะไรใหม่ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เกี่ยวกับ ฆท.

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของรายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับการเตรียมดำเนินการขออนุญาตโฆษณาขายยา ให้เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณ

  • โฆษณาถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา
  • ปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  • ดำเนินการทุกขั้นตอนทางราชการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

พระราชบัญญัติ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ในการโฆษณาขายยา

คู่มือ แบบฟอร์ม และเอกสาร
เกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา

ข้อกำหนดและข้อห้าม ที่ควรทราบ เกี่ยวกับการโฆษณาขายยา

ศึกษาอะไรใหม่ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมมากมาย เกี่ยวกับ ฆท.

ทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของรายละเอียดและขั้นตอนการศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับการเตรียมดำเนินการขออนุญาตโฆษณาขายยา ให้เหมาะสมกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณ

  • โฆษณาถูกต้องตามหลักเกณฑ์การโฆษณาขายยา
  • ปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  • ดำเนินการทุกขั้นตอนทางราชการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง

พระราชบัญญัติ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

หลักเกณฑ์ในการโฆษณาขายยา

คู่มือ แบบฟอร์ม และเอกสาร
เกี่ยวกับการขออนุญาตโฆษณาขายยา

ข้อกำหนดและข้อห้าม ที่ควรทราบ เกี่ยวกับการโฆษณาขายยา

ดูแลครบ! จบทุกขั้นตอน!

ที่หนึ่ง! เรื่องการดำเนินการขอใบอนุญาตโฆษณาขายยา

ทุกขั้นตอนเราทำให้!
ทุกขั้นตอนเราทำให้!
คิดให้! ทำให้! ยื่นให้! ได้ชัวร์!
ตรวจเอกสารฟรี!
ตรวจเอกสารฟรี!
สบายใจไร้กังวล
ทำเนื้อหาโฆษณาฟรี!
ทำเนื้อหาโฆษณาฟรี!
ถูกต้อง ถูกกฎหมาย
เร็วสุดใน 14 วัน เท่านั้น!
เร็วสุดใน 14 วัน เท่านั้น!
รวดเร็ว! ทันใจ! ไม่ยาก!
ดูแลครบ! จบทุกขั้นตอน!

ที่หนึ่ง! เรื่องการดำเนินการขอใบอนุญาตโฆษณาขายยา

ทุกขั้นตอนเราทำให้!
ทุกขั้นตอนเราทำให้!
คิดให้! ทำให้! ยื่นให้! ได้ชัวร์!
ตรวจเอกสารฟรี!
ตรวจเอกสารฟรี!
สบายใจไร้กังวล
ทำเนื้อหาโฆษณาฟรี!
ทำเนื้อหาโฆษณาฟรี!
ถูกต้อง ถูกกฎหมาย
เร็วสุดใน 14 วัน เท่านั้น!
เร็วสุดใน 14 วัน เท่านั้น!
รวดเร็ว! ทันใจ! ไม่ยาก!
ทั้งหมดนี้ มีเฉพาะที่ ฆท.com

ขั้นตอนบริการและความเชี่ยวชาญที่ ฆท.com

(1) ชำระค่าบริการ

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราเพื่อจัดจ้าง/ชำระเงิน พร้อมรับ Checklist เพื่อส่งเอกสารเท่าที่จำเป็น ที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเรา

(2) ส่งเอกสาร

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการตรวจสอบเอกสาร และทำเนื้อหาโฆษณาที่เหมาะสมกับสินค้าคุณ มั่นใจได้ในความถูกต้องและถูกกฎหมาย 100%

(3) รอรับใบอนุญาตฯ

ผู้เชี่ยวชาญของเราจะทำการยื่นคำขอให้คุณทันที เมื่อเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมให้คุณรอรับใบอนุญาตโฆษณาได้เลย